جمعه 1 بهمن 1400
 كامبيز درمبخش:بخش كاريكاتور جشنواره تجسمي فجر مخاطبان بسياري در جهان دارد بازگشت
 

داور رشته كاريكاتور سومين جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر گفت:بخش كاريكاتور جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر تا كنون تونسته مخاطبان بسياري در سطح جهان داشته باشد، اگر بتوانيم براي ديگر رشته‌ها هم چنين فضايي ايجاد كنيم بي‌شك اين جشنواره موفقيت بيشتري خواهد داشت.

«كامبيز درمبخش»؛ داور رشته كاريكاتور سومين جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر گفت: در اين دوره از جشنواره آثار هنرمندان ايراني رشد بسياي كرده است و مي‌توان گفت از آثار شركت‌ كنندگان خارجي بهتر بود.

درم بخش افزود: حضور در جشنواره‌ها به هنرمندان جوان كمك مي‌كند تا بتوانند توانايي‌هاي خود را نشان دهند. در مجموع ايجاد بهانه براي خلق اثر از سوي هنرمندان جوان و همچنين محك زدن سطح هنر در جامعه از بهترين نتايج برگزاري جشنواره‌هاست.

اين هنرمند پيشكسوت ادامه داد: جشنواره‌ها بار آموزشي هم دارند و هنرمندان با مشاهده آثار يكديگر شيوه‌هاي متفاوت كار را مي‌آموزند و موجب رشد كمي آثار در جشنواره‌هاي بعد مي‌شوند.

داور رشته كاريكاتور سومين جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر در پايان گفت: بخش كاريكاتور جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر تا كنون توانسته است مخاطبان بسياري در سطح جهان داشته باشد و اگر بتوانيم براي ديگر رشته‌ها هم چنين فضايي ايجاد كنيم بي‌شك اين جشنواره موفقيت بيشتري خواهد داشت.

9/12/1389

روابط عمومي

سومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر

تاريخ خبر:  1389/12/09