سه‌شنبه 25 مرداد 1401
شرايط و مقررات كلي
 • شركت درسومين جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر براي تمامي هنرمندان عرصه تجسمي آزاد است.
 • تكنيك خلق اثر در تمامي رشته‌ها آزاد است.
 • بخش‌هاي نقاشي، سفال و سراميك، نگارگري و خوشنويسي به صورت 2 مرحله‌اي (انتخاب اوليه بر اساس تصاوير ارسالي و انتخاب نهايي از اصل اثر) صورت مي‌پذيرد. لذا اعلام اسامي مرحله اول به عنوان پذيرش قطعي تلقي نمي‌شود و شركت‌كننده طبق تاريخ اعلام شده بايد اصل اثر را به دبيرخانه تحويل نمايد. در غير اين صورت از جشنواره حذف خواهد شد.
 • جهت ثبت‌نام، تكميل فرم شركت، ارسال تصوير آثار و دريافت برچسب، به سايت WWW.IVAFESTIVAL.IR  بخش ثبت ‌نام مراجعه نماييد. اطلاعات فرم شركت و برچسب‌هاي مربوطه در تهيه مطالب انتشاراتي و نمايشگاهي مورد استفاده قرار خواهد گرفت، لذا صحت اطلاعات ارسالي بر عهده شركت‌كننده است.
 • شركت‌كنندگاني كه امكان استفاده از رايانه براي ثبت‌نام نداشته باشند، مي‌توانند براي تكميل فرم مربوطه و تحويل تصاوير آثار به دبيرخانه مراجعه نموده و يا پس از پركردن فرم مربوطه تصاوير (عكس، پرينت رنگي) آثار را به دبيرخانه ارسال كنند..
 • كد ثبت‌نام اعلام شده توسط سيستم سايت به منزله ارتباط دبيرخانه با شركت‌كنندگان است.
 • تكميل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرايط و مقررات جشنواره است.
 • به كليه شركت‌كنندگاني كه آثارشان به نمايشگاه راه يابد، گواهي شركت و كتاب جشنواره تعلق خواهد گرفت.
 • استفاده از آثار نمايشگاه براي چاپ در كتاب و ساير اقلام انتشاراتي و تبليغاتي، بانك اطلاعاتي و برگزاري نمايشگاه با ذكر نام صاحب اثر براي برگزاركنندگان مجاز است.
 • تصميم‌گيري در خصوص موارد پيش‌بيني و اعلام‌نشده بر عهده دبيران هنري و اجرايي جشنواره است.
 • هر گونه خسارت ناشي از پست يا حمل و نقل آثار، متوجه فرستنده خواهد بود و دبيرخانه هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال ارسال آثار نخواهد داشت.
 • ‌شركت‌كنندگان در بخش‌هاي نقاشي، نگارگري، سفال و سراميك و خوشنويسي، حداكثر دو هفته پس از اتمام نمايشگاه مي‌توانند آثارشان را تحويل بگيرند. در غير اين صورت هيچ مسؤوليتي به عهدة دبيرخانه نخواهد بود.