سه‌شنبه 25 مرداد 1401
برگزيدگان بخش نگارگري
گرايش نقاشي ايراني
امیر حسین آقامیری (تهران)
نفر اول
تندیس طوباي زرین + دیپلم افتخار + 40 میلیون ریال
فرنگیس یادگار (خراسان شمالي)
نفر دوم
دیپلم افتخار + 30 میلیون ریال
محمد ابراهیم مرادی (استان البرز)
نفر سوم مشترك
دیپلم افتخار + 10 میلیون ریال
سارا آقا میری (استان البرز)
نفر سوم مشترك
دیپلم افتخار + 10 میلیون ریال
هيأت داوران مریم میرزائیان، مریم میرصدرایی، جعفر فتاحی، حمدا... کتال، مهرداد صدری را با اهدای لوح تقدیر مورد تشویق قرار داد.
گرايش تذهيب
رحیم چرخی (آذربايجان شرقي)
نفر اول
تندیس طوباي زرین + دیپلم افتخار + 40 میلیون ریال
مهرداد راستین (استان البرز)
نفر دوم
دیپلم افتخار + 30 میلیون ریال
مهدی ایرانی (اصفهان)
نفر سوم مشترك
دیپلم افتخار + 10 میلیون ریال
بهرام مهربان کردستان (كردستان)
نفر سوم مشترك
دیپلم افتخار + 10 میلیون ریال
هيأت داوران عسگر مرادی و نفیسه امیراحمدی را با اهدای لوح تقدیر مورد تشویق قرار داد.
گرايش گل و مرغ
محمدرضا آقامیری (استان البرز)
نفر اول
تندیس طوباي زرین + دیپلم افتخار + 40 میلیون ریال
رویا حسن کازرونی (تهران)
نفر دوم
دیپلم افتخار + 30 میلیون ریال
پروین مبین علی (تهران)
نفر سوم مشترك
دیپلم افتخار + 10 میلیون ریال
رعنا شریلو (استان البرز)
نفر سوم مشترك
دیپلم افتخار + 10 میلیون ریال
هيأت داوران از مهدی ایرانی را با اهدای لوح تقدیر مورد تشویق قرار داد.