سه‌شنبه 25 مرداد 1401
برگزيدگان بخش كاريكاتور
گرايش كاريكاتور چهره:
پوریا هادی زاده (تهران)
نفر برگزيده
تندیس طوبای زرین + دیپلم افتخار و معادل هزار یورو
هادی طبسی (قم)
نفر برگزيده
تندیس طوبای زرین + دیپلم افتخار و معادل هزار یورو
ادواردو باپتیستائو (برزیل)
نفر برگزيده
تندیس طوبای زرین + دیپلم افتخار + هزار یورو
گرايش كارتون موضوعي:
احمت آیکانات (ترکیه)
نفر برگزيده
تندیس طوبای زرین + دیپلم افتخار + هزار یورو
ناصر مقدم (تهران)
نفر برگزيده
تندیس طوبای زرین + دیپلم افتخار + معادل هزار یورو
آرس (كوبا)
نفر برگزيده
تندیس طوبای زرین + دیپلم افتخار + هزار یورو
 
در این بخش هیأت داوران از جیتت کوئستانا از اندونزی، هیکابی دمیرچی از ترکیه، توسو بورکوویچ از صربستان، شهرام رضایی و مجید امینی از ایران را با اهداء لوح تقدیر جشنواره مورد تشويق قرار داد.