سه‌شنبه 25 مرداد 1401
برگزيدگان بخش عكاسي
قاسم شیشه گری (تهران)
نفر اول
تندیس طوبای زرین + دیپلم افتخار + 40 میلیون ریال
حسین نوشیر (تهران)
نفر دوم
دیپلم افتخار + 30 میلیون ریال
مهدی رضوی (خراسان رضوي)
نفر سوم
دیپلم افتخار + 20 میلیون ریال
 
هیأت داوران این رشته از ساسان جوادنیا، محمد محمد علی پور، علی امیرفخریان، سید اسماعیل موسوی بهرام­آبادی و سیدمهدی امیری دشت بیاض با اهدای لوح تقدیر مورد تشویق قرار داد.
در این بخش از آقای میشل ستبون (عکاس صاحب نام و مطرح جهان از کشور فرانسه) که تصاویر ماندگاری از انقلاب اسلامی ایران ثبت کرده تجلیل شد.