سه‌شنبه 25 مرداد 1401
جوايز

جوايز بخش‌هاي نقاشي، پوستر، عكاسي، سفال و سراميك، نگارگري و خوشنويسي:

نفر اول: تنديس طوباي زرين + لوح افتخار + مبلغ 40 ميليون ريال
نفر دوم: لوح افتخار + مبلغ 30 ميليون ريال
نفر سوم: لوح افتخار + مبلغ 20 ميليون ريال

در رشته نگارگري و خوشنويسي، جوايز در هر كدام از گرايش‌هاي عنوان شده تعلق خواهد گرفت.
 

 جوايز بخش‌كاريكاتور:

سه برگزيده در گرايش كارتون موضوعي: تنديس طوباي زرين + لوح افتخار + مبلغ 1000 يورو
سه برگزيده در گرايش كاريكاتور چهره: تنديس طوباي زرين + لوح افتخار + مبلغ 1000 يورو
 

جوايز بخش مقالات علمي:

در بخش مقالات فارسي، به هفت مقاله برگزيده بر اساس امتيازهاي داده شده از سوي داوران جوايز نقدي اهدا مي‌شود.