جمعه 1 بهمن 1400
 كوچه پاييز خسرو سينايي در موزه هنرهاي معاصر تهران بازگشت
 

فيلم « كوچه پاييز » خسرو سينايي در بخش نمايش فيلم سومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر يكشنبه 8 اسفندماه نمايش داده مي شود.

به گزارش روابط عمومي سومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر، خسرو سينايي « كوچه پاييز » را سال 1376 درباره زندگي زنده ياد ژازه تباتبايي هنرمند نقاش و مجسمه ساز ساخت. ژازه تباتبايي ؛ هنرمند نقاش و مجسمه ساز كشور 20 بهمن 1386 درگذشت.

« كوچه پاييز » دومين فيلم برنامه هاي نمايش فيلم سومين جشنواره تجسمي فجر است كه ساعت 17 روز يكشنبه، هشتم اسفندماه در سينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران نمايش داده مي شود.

7/12/1389

روابط عمومي

سومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر

تاريخ خبر:  1389/12/07