جمعه 1 بهمن 1400
 فيلم تاريخچه مختصر خط در ايران در جشنواره فجر بازگشت
 

فيلم « تاريخچه مختصر خط در ايران » در ادامه نمايش فيلم هاي سومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر 10 و 11 اسفندماه در موزه هنرهاي معاصر تهران نمايش داده مي شود.

به گزارش روابط عمومي سومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر « تاريخچه مختصر خط در ايران » ساخته حميد سهيلي مظفر در سال 1359 است كه قسمت اول و دوم آن روز سه شنبه 10 اسفندماه و قسمت سوم و چهارم آن چهارشنبه 11 اسفندماه ساعت 17 در سينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران نمايش داده مي شود.

برنامه نمايش فيلم سومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر پنجشنبه 12 اسفندماه پايان مي يابد.

9/12/1389

روابط عمومي
سومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر

تاريخ خبر:  1389/12/09