يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
منوچهر معتبر  
متولد ۱۳۱۵ـ شیراز
فارغ‌التحصيل زبان و ادبيات انگليسي از دانشكده ادبيات دانشگاه شيراز
فارغ‌التحصيل نقاشي از دانشكده هنرهاي زيبا ـ دانشگاه تهران
فارغ‌التحصيل آموزش هنر از دانشگاه اينديانا ـ آمريكا  
سوابق:
برگزاري بيش از 35 نمايشگاه انفرادي و حضور در بيش از 50 نمايشگاه گروهي در داخل و خارج از كشور
حضور در هيأت انتخاب و داوري نمايشگاهها و جشنواره‌هاي متعدد هنري
تدريس در هنرستان هنرهاي زيبا، واحد هنر دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران و ...
تجليل در دومين آئين "نقش خيال" به پاسداشت يك عمر فعاليت هنري
انتشار مجموعه آثار (از سال 1340 تا 1383) توسط نشر نظر