يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
صداقت جباری کلخوران
متولّد1340 ـ اردبيل
دكتراي رشتة پژوهش هنر ـ پرديس هنر هاي زيبا ـ دانشگاه تهران
فوق ليسانس گرافيگ ـ دانشكدة هنر ـ دانشگاه تربيت مدرّس
ليسانس‌ گرافيگ ـ پرديس هنرهاي زيبا ـ دانشگاه تهران
سوابق:
عضو هيأت علمي پرديس هنرهاي زيبا ـ دانشگاه تهران
عضو وابسته فرهنگستان هنر
استاد انجمن خوشنويسان ايران 
كسب جوايز متعدد ملي و بين‌المللي از جمله جایزه بزرگ از دوازدهمین بی‌ینال بين‌المللي ـ بنگلادش (2006)
جايزة ويژة دومين و سومين سالانة نقّاشي بين المللي جهان اسلام، مقام اوّل در چهارمين مسابقة بين‌المللي
خوشنويسي جهان اسلام (شيخ حمد الله) تركيه 1998
هنرمند برگزيده نخستين جشنواره جهان اسلام درخطّ نستعليق وكاربردهاي گرافيكي خطّ ـ ايران 1376
هنرمند برگزيدة دومین و سوّمين دو سالانة گرافيك ايران  1368 و1370    
مقام نهم در بین 50 هنرمند برتر جهان به گزارش سالانه آرت پرایس و فیاک ـ 2007- 2008
شرکت در ده ها نمایشگاه ملی و بین المللی
عضو هيأت انتخاب و داوري دومین جشنواره پوستر طلوع ـ 1389
عضو هيأت انتخاب و داوري اولین و پنجمين جشنواره بين المللي حروف‌نگاری اسماء الحسنی 1388
عضو هيأت داوران سومين جشنواره تجربي هنرهای تجسمی (هنر جوان) 1385و1387
عضو هيأت داوران نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ـ تهران 1386و 1384و 1382
عضو شورای سیاست گذاری، طرح و برنامه و هيأت انتخاب و داوری نهمین
دوسالانه بين المللي طراحی گرافیک ایران ـ تهران 1386
عضو هيأت انتخاب دومین بی ینال پوستر جهان اسلام ـ تهران 1385
عضو هيأت داوری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشو رـ همدان 1382، اردبیل 1385، اروميه 1386
عضو هيأت انتخاب و داوري همايش خوشنويسي جهان اسلام