يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
يدالله كابلي خوانساري
متولد 1328- خوانسار
داراي گواهينامه درجه يك هنري
انتخاب به عنوان چهره ماندگار در سال 1385
اخذ گواهي‌نامه استادي خط شكسته انجمن خوشنويسان ايران
سوابق:
عضو شوراي عالي تشخيص و ارزشيابي هنري مرحله استادي انجمن خوشنويسان ايران
عضويت و فعاليت بيست‌ساله آموزشي، هنري و فرهنگي در شوراي عالي و ساختار و تشكيلات انجمن خوشنويسان ايران
عضويت در كادر اجرايي برپايي گراميداشت درويش عبدالمجيد در مهران طالقان سال 1375 و سيد‌علي‌اكبر گلستانه (ميراث فرهنگي)
سال 1377 و چند جشنواره و همايش فرهنگي و هنري
كارشناس هنري خوشنويسي در ميراث فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
داور جشنواره‌ها و همايش‌هاي داخلي و خارجي
انتشار چندين عنوان كتاب آموزشي و هنري از قبيل كتاب‌هاي شكسته‌نويسي و شكسته‌خواني، سماع قلم، كلك شيدايي،
دوبيتي‌هاي باباطاهر، ديوان حافظ و ...
برگزاري بيش از 14 نمايشگاه انفرادي در موزه‌ها و گالري‌هاي معتبر تهران و شركت در كليه نمايشگاه‌هاي جمعي خوشنويسي كشور
برگزاري نمايشگاه‌هاي متعدد انفرادي در داخل از كشور و موزه‌ها، دانشگاه‌ها و گالري‌هاي معتبر خارج از كشور
برپايي نمايشگاه و ايراد سخنراني پيرامون سير و تحول هنر خوشنويسي ايران در دانشگاه جورج واشنگتن، دانشگاه هاروارد بوستون،
دانشگاه مري‌لند، ويرجينيا، لس‌آنجلس، بركلي، بوستون، اوتاوا ، دانشگاه تورنتو و ...