يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
عباس جمالپور
متولد: 1312- تهران
داراي مدرك درجه يک هنري (دکتري) در رشته نگارگري
فارغ التحصيل هنرستان كمال‌الملك با درجه ممتاز
شاگردي در نزد استاد محمدعلي زاويه
سوابق:
دريافت نشان عالي تجسمي فجر /1388
برگزاري نمايشگاه‌هاي متعدد داخلي و خارجي
داوري چهار دوره از دوسالانه‌هاي نگارگري
تحقيق و پژوهش در زمينه هنر نگارگري و موسيقي
تحقيق مداوم 28 ساله پيرامون انرژي هنر، فلسفه هنر، هنر و سياست. هنر و تبليغات،
پيوند و ارتباط و تاثير جلوه‌هاي هنر در يکديگر، هنر درماني و ...
دريافت جوايز متعدد در نمايشگا‌ه‌ها و مسابقات هنري