يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
جواد بختياري
متولد 1335- بروجرد
دكتراي تاريخ هنر دانشگاه يوسي‌ال‌وي آمريكا (كاليفرنيا)
داراي تحصيلات دانشگاهي در زمينه الكترونيك شيراز و نقاشي تهران
داراي رتبه استادي خط ايراني(نستعليق)
داراي نشان درجه يك هنر(نقاشي خط)
سوابق:
يابنده و مبين نسبتهاي طلايي در خط ايراني (نستعليق)
برگزيده فستيوال جهاني خوشنويسي تهران/ 1376
برنده جايزه بزرگ فستيوال جهاني خوشنويسي امارات/ 1383
مؤلف كتا‌ب‌هاي سخن عشق، طربنامه عشق، گلستانم آرزوست، سحر شب، كتيبه، شور مستي،
راز نگاه، رباعيات خيام، مي‌تراود مهتاب، هماي رحمت، اي ايران، زندگي زيباست، هنرايران، بنماي رخ و...
برگزاري نمايشگا‌ه‌هاي متعدد داخلي و حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي از جمله در كشورهاي آمريكا، آلمان، فرانسه،
انگلستان، پاكستان، تركيه، اطريش، سوئيس، اسپانيا، روسيه، سوريه، ولز، هندوستان، چين، ژاپن، ايتاليا، مراكش،
امارات، يونان، تاجيكستان و...