يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
محمد مهدي انوشفر
متولد 1324- تهران
ليسانس مجسمه‌سازي از دانشكده هنرهاي زيباي تهران
اخذ درجه يك هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سوابق:
برگزاري چندين نمايشگاه انفرادي درداخل وخارج ازكشور (ايران،انگليس،ازبكستان و...)
شركت درنمايشگاه‌هاي گروهي سفال دركشورهاي ايران، آلمان، اردن، يونان و...
برنده جايزه اول سومين بينال مجسمه‌سازي
درج مقالات متعدد در مورد هنرسفال و مطالعات در زمينه سفال‌‌‌هاي زرين فام ايران درمجلات مختلف
نگارش اولين كتاب كاشي، لعاب، سفال سال 1354 به همراهي آقاي عربعلي شروه
دبير بي‌‌ينال سفالگري ازدوره اول تا هفتم
مدرس دانشگاه تهران درسال‌هاي 58، 59 و از84 تا كنون
مدرس دانشگاه نيشابور از سال 1386 تا كنون
مدرس كلاس‌هاي آزاد سفالگري درتهران
مدرس دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز/ 1387 و 1389