يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
محمود عبدالحسيني 
متولد 1337 ـ تهران
كارشناسي عكاسي از دانشكده هنر و معماري
فارغ‌التحصيل گرافيك مطبوعاتي 
سوابق:
تدريس از سال 73 در مراكز آموزش عالي كشور (دانشگاه هنر، شاهد، سوره، دانشكده خبر و ...)
عضويت در هيأت داوري جشنواره‌ها و مسابقات متعدد هنري
عكاس برگزيده 8 سال دفاع مقدس
كسب چندين عنوان رتبه اول و برگزيده از جشنواره‌ها و مسابقات عكاسي سراسري
اخذ لوح دستخط امام خميني (سال 67)
حضور در بيش از 100 نمايشگاه گروهي و برپايي 15 نمايشگاه انفرادي در داخل و خارج ايران
عضو هيأت مديره انجمن عكاسان تبليغاتي و صنعتي كشور
عضو هيأت مديره انجمن عكاسان بحران
رئيس هيأت مديره انجمن عكاسان مطبوعاتي ايران
عضو انجمن عكاسان ملي ايران
عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان
دبير سرويس عكس در رسانه‌ها و نشريات مختلف
تأليف مقالات عكاسي در نشريات متعدد
تأليف پنج جلد كتاب عكس