يكشنبه 4 مهر 1400
بازگشت
ایرج محمدی
متولد1324- تهران
لیسانس مجسمه‌سازی از آکادمی هنرهای زیبای رم در سال 1355  
سوابق:
برپايي بیش از ده نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایتالیا و ایران
عضو هيأت مؤسس و چند دوره عضو هيأت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران
بیش از 20 اثر برنزی نصب شده در میادین و پارک‌های شهرهای مختلف ایران
دو دوره عضو هيأت انتخاب و یک دوره عضو هيأت داوران دوسالانه مجسمه‌سازی
عضو هيأت داوری نهمین دوسالانه سفال و سرامیک